ได้สร้างไฟใหม่กับ Yeelight คัดลอกข้อความนี้แล้วเปิดแอป Yeelight เพื่อตรวจสอบ

Puchong.rmatl@gmail.com​
  • 1

0 投票者